KATALOG ROŚLIN


Zapraszamy do skorzystania z Katalogu Roślin produkowanych przez naszą szkółkę


W Katalogu prezentujemy opisy, a także, w miarę możliwości, zdjęcia roślin produkowanych przez naszą szkółkę. Jednakże, ze względu na różnice w zakresie produkowanych gatunków i odmian w poszczególnych latach, katalog nie określa w żaden sposób dostępności oraz ceny danej pozycji w konkretnym sezonie - ten cel spełniają cenniki dostępne w zakładce "Nasza oferta" w MENU po lewej. W przypadku wątpliwości, oraz dla potwierdzenia aktualnej dostępności danej rośliny prosimy o kontakt.

Aby wyszukać interesującą Państwa roślinę należy wybrać i kliknąć jej nazwę polską lub łacińską na listach po prawej stronie. Zdjęcia zamieszczone przy opisach (o ile dostępne) można powiększyć poprzez ich kliknięcie.
Brak informacji na temat jednej z cech w opisie odmiany lub gatunku oznacza, że odmiana ta nie różni się pod względem tej cechy od gatunku (opisanego powyżej), bądź cecha ta jest mało istotna - np. owoce nie są zawiązywane albo są niepozorne i/lub nie stanowią specjalnej ozdoby. Brak nazwy gatunku (łacińskiej lub polskiej) tj. podanie jedynie nazwy rodzajowej i odmiany oznacza, że odmiana jest mieszańcem i trudno ją zaliczyć do któregoś z istniejących gatunków (np. większość odmian Rhododendron), ew. polska nazwa nie jest nam znana (w tych przypadkach użyliśmy znaku "_")

Zdając sobie sprawę, że katalog ten jest niekompletny, chcemy zapewnić, iż w miarę możliwości postaramy się go stopniowo uzupełniać oraz poprawiać.


Zdjęcia są własnością Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych 'DENDRA' i jakiekolwiek ich wykorzystanie bez naszej pisemnej zgody stanowi naruszenie prawa autorskiego.